Politiet: – Husk å være skodd for kjøreforhold til enhver tid