I dag, onsdag, og i morgen er hun i Harstad for å gjøre seg kjent med de ansatte og den lokale ledelsen.

Den nye politimesteren Tone Vangen har vært i jobben i 14 dager og har latt seg imponere over hvor flinke og positive alle er.

– Mange er usikre på hva som skjer, og hvor de skal tjenestegjøre i framtiden. Likevel gjør de en fantastisk jobb, sier hun.

Les også: Slik blir det nye politidistriket

I dag har hun hatt møter med den åtte mannsstore ledergruppen, og i morgen skal hun møte de ansatte.

– Vi står foran en spennende tid. Det nærmeste året blir en interimperiode før det gamle Midtre Hålogaland politidistrikt deler mellom Nordland og Troms. Denne tiden skal vi bruke godt for vi skal bygge en sterkere organisasjon, sier Vangen.

Heidi Kløkstad er fungerende politimester i Nordland og Steffen Ravnåsen er mesterens stedfortreder i gamle Midtre Hålogaland politidistrikt.