Det sier fylkestingsrepresentant Bent Bakkan fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) før fylkestingssamlingen i Mo i Rana i neste uke.

- Høring av Nasjonal transportplan 2018 - 2029, kan bli den tyngste saka på denne fylkestingsamlinga..Visst lider Nordland under et stort etterslep på vedlikehold av veiene, men Miljøpartiet De Grønne savner en større satsing på sjøverts transport og jernbane. Nordre Nordland er et stort øyrike, men det finnes ingen satsing på båtfrakt av eksportvarer fra vest til øst - kun vei er nevnt i den forbindelse. "Alle" vil ha mer flyplass, flere avganger og større fly. Det er da på sin plass igjen å minne på om at Norge har skrevet under på en avtale som skal være med på å gjøre det levelig på planeten for våre etterkommere. Det betyr for eksempel at vi må fly mindre. Da er ikke veien å gå via større og flere flyplasser, mener Bakkan.

Bypakke Narvik

En annen samferdselssak som blir behandlet på tinget, er saken om «Bypakke Narvik - prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering»

- Jeg unner virkelig befolkningen i Narvik å få gjennomgangstrafikken ut av sentrumsgatene og inn i tunnel, sier Bakkan.

Han nevner også to andre saker som han synes er viktig: handlingsplanen for folkehelse og statusrapport for helsefremmende.- De to sakene henger sammen, og de er begge sentrale i fylkeskommunens engasjement for å legge til rette for et bedre skolemiljø og bedre helse, sier Bakkan.

Helsefremmende skole

Han har et stort hjerte for nettopp arbeidet med helsefremmende skole, gjennom sin sivile jobb i Ungt Entreprenørskap Nordland, og prosjektet med Innovasjonscamper rundt om i hele fylket, hvor elever i ungdomsskolen har blitt invitert til å foreslå konkrete tiltak for å gjøre skolene mer helsefremmende.