60 aviser risikerer å gå dukken etter postomlegging