Det aldri har vært så trygt å ferdes i trafikken som det er i dag, melder Trygg Trafikk. Ved utgangen av april var 17 av de 27 omkomne bilførere, mens fem var fotgjengere.

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.

– Tallene svinger fra måned til måned, men antallet omkomne og hardt skadde er betydelig redusert gjennom mange år. Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.

Selv om antall omkomne går ned, er det fortsatt mange som får livet sitt ødelagt i trafikken.

– De siste årene reddes mange flere enn for bare få år siden. De blir reddet av riktig bruk av sikkerhetsutstyr, bedre infrastruktur, sikrere biler, førerstøttesystemer, bedre akuttmedisin og forhåpentlig riktig kjøreatferd. Å få ned antall hardt skadde er et viktig satsingsområde, understreker Johansen.