Fôrselskapet Skretting forbereder seg på å selge mer fôr tilsine kunder i Nord-Norge. For kort tid siden ga Arbeidstilsynet Skretting lovtil å gå over til fem skift ved frabrikken på Børøya, melder iLaks.

- På Averøy har de hatt en slik ordning siden 2008. ForAverøy er tillatelsen fornyet, men for Stokmarknes er dette første året, sierfabrikksjef Kjell-Åge Stikholmen til iLaks. Han synes det er hyggelig å utvideproduksjonen. Det kreves seks personer for å drive ett skift på fabrikken.

Døgnet rundt

- Ved fire skift har vi stans i fabrikken fra lørdag klokken1630 til søndag klokken 2230. Denne stansen skal bort når vi setter i gang detfemte skiftet som settes i drift så snart det blir behov for det, sierStikholmen til iLaks.

Bedriften har startet med opplæring avnøkkelpersonell. Selskapet kan produsere 1.150 tonn mer fôr i uka når det nyeskiftet settes i arbeid.

Renseanlegg

Skretting på Stokmarknes hadde sitt toppår i 2012. Daproduserte selskapet 194.000 tonn fôr. Skretting har for øvrig investert myepenger i et luktrenseanlegg det siste året.

- Vi er veldig godt fornøyd med resultatet så langt, sierStikholmen til iLaks.