Siden han nylig ble utnevnt til generalinspektør for Luftforsvaret (GIL) har Rygg rukket å gjøre merkbare og positive grep for å øke operativiteten ved 133 Luftving. Det bekrefter luftvingsjef Gerhard Larsen.

– At det ble bevilget midler til kjøp av fasevedlikehold har gitt oss større tilgjengelighet på operative fly enn på lenge. Det er veldig merkbart og veldig positivt, sier Larsen – som tirsdag tok imot GIL da han ble fløyet inn med et av 333-skvadronens orionfly

– Gjør en kjempejobb

Rygg kikket bort mot hangaren da han og luftvingsjefen spaserte over til hovedkvarteret.

– Det er tomt i hangaren, og det er flott å se. Kjempebra å se bildene av tre Orion i formasjon, og jeg fikk høre om god stemning på bakken også. Det betyr at flyene er på vingene og operative. Det liker jeg, smilte Rygg.

– Det ble en flott tur oppover også. Mannskapene her gjør en kjempejobb, sier Rygg.

Etter tirsdagens møter møtte undertegnede GIL før avreise onsdag morgen. Generalmajor Rygg fortalte om positive møter med ledelse og personell.

– Jeg er veldig godt fornøyd med de orienteringene og tilbakemeldingene jeg har fått. Dette er mitt første besøk her som GIL, men jeg kjenner jo godt til den jobben som gjøres her fra min forrige jobb som sjef for Luftoperativt inspektorat, sier Rygg til Andøyposten.

Økt tilgjengelighet

– Økte ressurser på vedlikeholdssida har hatt ønsket effekt, og vi har fått økt tilgjengeligheta på fly. Det er kjempebra! Orion leverer godt, og de som jobber på flystasjonen gir uttrykk for at de er veldig godt fornøyd, sier Rygg.

– Jeg rakk også å besøke skytefeltet på vestsida av Andøya, og de pågående NASAMS-skytingene har også vært veldig vellykkede. Så det har vært positivt på alle måter, sier Rygg.