Andøy boligstiftelse har vært i drift siden 1. januar 1998. Ved utgangen av 2016 hadde man 174 boenheter. Dette kan komme til å øke en del i årene framover. Kommunestyret i Andøy vil trolig vedta bygging av over 30 nye omsorgsboliger i Andøy, boliger som mest sannsynlig skal drives av boligstiftelsen.

Stiftelsen omsattse for 10,456 millioner kroner i 2016. Det er rundt 800.000 mer enn året før.

Også kostnadene økte. De var i fjor på 9,643 millioner kroner, også det rundt 800.000 mer enn året før.

Årsresultatet ble på 211.830 kroner, mot 191.249 kroner året før.

Eier 51,9 millioner

Stiftelsen eier 51,922 millioner kroner, der det aller meste er tomter, bygninger og annen fast eiendom. Stiftelsen har også 2,9 millioner kroner i banken.

Dette motsvares av en egenkapital på 7,6 millioner kroner og 44,3 millioner kroner i gjeld. Det meste av gjelda er langsiktig.

Kjøpte boliger

Andøy boligstiftelse overtok i fjor flere boliger som tidligere har tilhørt Forsvaret. Disse ligger i Helmer Hansens vei på Andenes.

I tillegg har man bygget om to boliger fire leiligheter til å inneholde åtte små leiligheter.

Kan få igjen moms

Styret viser i sin årsberetning til at Høyesterett har avklart at stiftelser har rett til momskompensasjon på lik linje med kommuner.

– Krav om momskompensasjon er oversendt fylkesskattesjefen i Nordland, hvor da har avslått søknadene løpende for hvert år vi har søkt kompensasjon, skriver styret.

Man har likevel betalt momsen, slik at man ikke har et krav mot seg dersom man ikke får medhold i søknaden.

Vedlikehold

Styret skriver også at boligmassen har behov for vedlikehold.

– En del av boligmassen har fått en standardheving i 2016, men behovet for vedlikehold er fortsatt stort, skriver styret.

Andøy boligstiftelse overtok i fjor åtte boliger i Helmer Hansens vei på Andenes fra Forsvaret. Totalt hadde stiftelsen 174 boenheter ved utgangen av 2016. Foto: Jørn Aune