Det melder de i en pressemelding mandag.

Mandag har staten og Riksmekleren fått et områdevarsel, som er den første beskjeden til arbeidsgiver om hvor en streik vil ramme. Denne viser totalantall og hvilke departementer, etater og virksomheter som blir berørt.

– Også de andre hovedsammenslutningene leverer et slikt forhåndsvarsel. Mer detaljerte lister over hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i streik, med navn og arbeidsplass vil bli overlevert på et senere tidspunkt, står det i pressemeldingen.

En eventuell streik vil starte 06:00 24. mai.

Disse kan bli tatt ut i streik:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 • Petroleumstilsynet

Barne- og likestillingsdepartementet:

 • Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet:

 • Finansdepartementet

 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

 • Skatteetaten

Helse- og omsorgsdepartementet:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kriminalomsorgen

Klima- og miljødepartementet:

 • Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet:

 • Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorgan (DSS)

Kultur- og likestillingsdepartementet:

 • Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet:

 • Kunnskapsdepartementet

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Universitetet i Tromsø

Landbruks- og matdepartementet:

 • Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet:

 • Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet:

 • Olje- og energidepartementet

 • Oljedirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Samferdselsdepartementet:

 • Samferdselsdepartementet

 • Kystverket

 • Statens vegvesen