Fiskebøl-interesser vender seg mot havrommet

foto