Enighet om lønnsstøtteordning: Maksbeløpet heves til 40.000 kroner