Overgrepsmottak ved UNN i Harstad videreføres

foto