Han viser til reaksjonene fra Sortland og Hadsel over at flyplassen på Skagen er utelatt fra den nye anbudsrunden for regionale flyruter i Nord-Norge.

– Tiljublet

Det betyr at Skagen fortsatt skal betjenes på kommersielt grunnlag.

– Det var Widerøe som ønsket å ta Skagen ut av FOT-rutene. Widerøe sa at man ikke trengte statsstøtte for å fly til og fra Skagen. Det ble tiljublet i Hadsel og Sortland, fordi man mente at det skulle gi et bedre flytilbud. Nå ønsker man at Skagen skal inn i FOT-rutene igjen. Det har jeg ingen ting imot, men man må ha med seg historien når man skal diskutere dette. Da man jublet over at Widerøe ønsket å ta skagen ut av det statsstøtte rutenettet, var man klar over at det kunne føre til en annen prisstruktur, sier Solsvik.

Les også: Fortørnet over flytilbudet

Ber om FOT-rute

Både Vesterålen regionråd og fylkestinget i Nordland har bedt om at Stokmarknes lufthavn/Skagen tas inn i FOT-rutenettet, men det har ikke regjeringen tatt hensyn til.

– Utfra uttalelsene kan det virke som om det er bare en flyplass i Vesterålen. Den nye anbudsrunden inneholder også endringer som er bekymringsfulle for flyplassen på Andenes. Den åpner både for at det kan brukes mindre fly og for redusert setekapasitet. I tillegg gir man mer fleksibilitet når det gjelder avgangstider, noe som kan gi dårligere kommunikasjon til og fra Oslo, sier Solsvik.