Den omstridte skolebruksplanen i Hadsel er sendt ut på høring, blant annet med forslag om å flytte mellomtrinnet fra Innlandet skole til Stokmarknes.

Det er noe både Innlandet lokalutvalg (ILU) og FAU ved skolen reagerer kraftig på. I sin uttalelse til kommunen sier lokalutvalget at planen ikke tar opp de reelle samfunnsmessige konsekvensene ved flytting av mellomtrinnet. De hevder at samtlige foreldre vil motsette seg en endret skolesituasjon og livssituasjon.

– En flytting av mellomtrinnet mot foreldrenes vilje vil handle om hvem som velger å bli værende igjen. For det er åpenbart at alternativet for noen er å flytte. Skulle det skje, og da mest sansynlig ut av kommunen, vil den økonomiske besparelsen være det stikk motsatte for en kommune som trenger innbyggere som igjen fører til penger i felleskassen. Noe rådmannen ikke synliggjør, skriver Liss- Berith Bakkeli på vegne av lokalutvalget.

- Elevtallet på tur opp

FAU mener forslaget fra rådmannen er tragisk.

– Vi mista ungdomstrinnet for få år siden. Da ble det poengtert at skolen i ettertid skulle skånes så lenge der er et forsvarlig elevtall. Elevtallet er så absolutt på tur opp, skriver FAU i sin uttalelse til kommunen.

De mener foreldrenes meninger må ha en avgjørende betydning når forslaget om nedleggelse skal tas stilling til, da de selv har best kjennskap til hva som er best for egne barn.

– Foreldrene ønsker på ingen måte å sende barna sine i buss og båt for å komme til en annen skole. Dette med tanke på alt fra tilsyn av barna under transport til og fra skolen, til barnas kvalitet på skoledagen, samt kvalitet på de få timene som er igjen før leggetid etter hjemkomst, skriver FAU.

– Intet håp for Innlandet?

Lokalutvalget reagerer på at rådmannen i skolebruksplanen skriver at "samfunnet ikke har noen større arbeidsplasser og ut fra det vi vet i dag ser det ut til at det ikke vil skje noe dramatisk i fremtiden heller".

– Ser en dette i lys av begrunnelsen for opprettholdelse av Strandlandet skole, noe ILU støtter fullt ut, fremstår begrunnelsen for en mulig nedleggelse av mellomtrinnet som en konstatering fra rådmannens side på at det ikke finnes noen fremtid på Hadsel Innland. Intet håp! Strandlandet foreslås opprettholdt fordi en peker på mulige fremtidige aktiviteter og etableringer med bosetting. Kommunen arbeider for vekst på Strandlandet. ILU hadde både håpet og ønsket at rådmannen hadde inntatt samme holdning og arbeidslyst for Hadsel Innland, skriver lokalutvalget.

– Løsningen er ikke å legge ned skolen. Løsningen er at vi i felleskap gjør det vi kan for at skolen får flere elever. Det er det som til syvende og sist gir god kommuneøkonomi, avslutter de.