Vedkommende skal både ha truet og utøvd vold mot kvinnen flere ganger. I et av tilfellene skal mannen også ha truet kvinnen med kniv. Relasjonen til de tidligere samboerne var ifølge rettsdokumentene, turbulent over lengre tid.

Mannen er også dømt for både vold og trusler mot to andre personer. I tillegg er han dømt for å kjøre motorvogn mens han var påvirket av amfetamin.

Fengsel i fire år

Mannen dømmes for overtredelse av straffeloven og til fengsel i fire år seks måneder, i tillegg til en bot på 24. 000 kroner subsidiært fengsel 15 dager. Vedkommende mister sertifikatet i to år og må avlegge førerprøven på nytt når perioden utgår.

Mannen dømmes også til å betale oppreisning til kvinnen, på 250.000 kroner. I tillegg er han dømt til å betale erstatning til den samme kvinne, på 6.000 kroner.

Den tiltalte har erkjent straffeskyld for de nevnte forholdene. Fordi mannen har erkjent flere av forholdene, mener retten at vedkommende skal ha strafferabatt.