- Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, er en sentral lufthavn i Nord-Norge med en betydelig trafikk og blant annet over 700.000 reisende i året. I 2020 vil man nå 1 million reisende. Flyplassen brukes også aktivt av Forsvaret, og det er vedtatt at den skal være en QRA-base for nye kampfly. Selv om Evenes opplever vekst, står det lite i Avinors nordområdestrategi om planene fremover for flyplassen.

- Hvilke planer har regjeringen for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes?

Slik lyder spørsmålet fra stortingsrepresentant Sigmund Steinnes i Arbeiderpartiet som han akter å spørre samferdselsministeren i stortingssalen.

Dette kommer etter at blant annet ordfører Marianne Bremnes har uttrykt bekymring for Avinors prioiritering av Harstad/Narvik lufthavn. Bremnes luftet sin frustrasjon i forrige måned da Sør-Troms regionråd møtte fire av tromsbenkens stortingsrepresentanter, Sigmund Steinnes(AP), Kristian Støback Wilhelmsen(H), Regina Alexandrova(H) og Torgeir Knag Fylkesnes på rådhuset i Harstad.

– Min store bekymringer dreier seg blant annet om fraværet av informasjon knyttet til at flyplassen foreslås fjernstyrt i fremtiden, var noe av det hun sa da.

Når man i tilegg vet at ambulansehelikopterbasen etter planen kommer i drift i løpet av 2015, og at kampflybasen skal tas i bruk i 2020, er det absolutt legitimt å kreve Avinor for svar på hvordan de tenker om flyplassen i fremtiden, sier Bremnes.