Sekretariatet har i oppgave å utrede og utvikle et konsept til nytt oljevernsenter i Lofoten eller Vesterålen.

Utredningsarbeidet skal gjennomføres i 2016 med grunnlag i eget mandat. I et brev til Sortland kommune skriver sekretariatet at de ønsker en god dialog med Sortland kommune gjennom hele denne prosessen.

-  Vi ber derfor om et møte med dere for å bli kjent og gjensidig kunne orientere hverandre omstatus og muligheter, skriver sekreteriatet i brevet.

Møtet er foreslått lagt til 9. februar.

Reiser rundt

Møtet er et ledd i arbeidet sekreteriatet gjør og de skal ha møter med flere kommuner i denne prosessen.

I møtet vil de ta opp og forklare utredningsarbeidet, kommunens ansvar, oppgaver og utfordringer knyttet til marin forsøpling, miljø og oljevern - hvordan dette blir løst i dag og eventuelle uløste behov. De vil også ta opp hva som finnes av fagmiljø eller ressurser innenfor miljø, oljevern, forskning, kunnskapsinnhenting/formidling i Sortland kommune i dag.

I tillegg vil de ta opp hva som er nye utfordringer innenfor miljø- og oljevern og hva et oljevernsenter vil inneholde og hvilken aktivitet det kan generere.