– Å vedlikeholde bruer for nye 30-50 år er et komplisert arbeid som krever spesiell kompetanse, sier avdelingsdirektør Geir Jørgensen som leder Vegvesenets vegavdeling i Midtre Hålogaland, i en pressemelding.

Han leder i tillegg en ny spesialistfunksjon for tyngre bruvedlikehold for hele Statens vegvesen Region nord.

– Vi har 500 bruer over 20 meter i Nord-Norge, mange nærmer seg en alder eller tilstand som innebærer at vi må til med tyngre vedlikehold, og vi ser allerede nå at vi snart vil føye nye bruer på oppgavelista, sier Jørgensen.De gjeldende broene som får en overhaling er, i tillegg til Tjeldsundbrua, Kjerringstraumen i Ofoten, Kvalsundbrua utenfor Hammerfest,  Breisundbruene ved Reine og den 840 meter lange Gimsøystraumen bru. – Her snakker vi om utbedring av sjøutsatte betongdeler, og metalloverflater som må males påny for å hindre rust. Som kjemiker kan jeg slå fast at blymønjen som ble brukt før ga godt beskyttelse, sier prosjektleder Roy Aronsen i pressemeldingen.