Det sier han i et intervju med Våganavisa.

– Det er helt rett at jeg ikke er så «heppen» på forslaget om fusjon med Lofotkraft. Jeg mener nemlig at vi først og fremst bør se på muligheten for å så sammen Vesterålskraft med Trollfjord Kraft og Andøy Energi, og med dette skape en større enhet her i Vesterålen, sier han til avisa.

For at det skal bli en fusjon, må alle tre eierkommuner (Sortland, Bø og Øksnes) være enige. Dersom Pedersen har politisk flertall i Bø, noe han vanligvis har, vil fusjonsdiskusjonene havarere.

Pedersen sier til Våganavisa at eierne i Vesterålen blir minoritetsaksjonær dersom de fusjonerer med Lofotkraft.

– Jeg er for et samarbeid med Lofotkraft, særlig med tanke på beredskap, men det er rett og slett ønskelig med flere alternativer på bordet før vi tar endelig stilling til en fusjon, sier Pedersen.

Les også: Anbefaler fusjon av kraftselskaper

Han viser til Stortingets behandling av den nye energiloven. 17. mars skal Stortinget behandle et forslag fra regjeringen om å innføre et strengere skille mellom monopoldelen av kraftmarkedet og øvrig virksomhet.

De som har oppgaver i monopolselskapene (nettmarkedet), kan ikke ha lederoppgaver i andre deler av kraftmarkedet. Dette omtales som funksjonelt skille. Det er antatt at dette kommer til å gjøre driften mye dyrere.

Arnt Winther, som er administrerende direktør i Lofotkraft, sier til Våganavisa at han fortsatt øyner håp om en fusjon.

– Beskjeden vi har fått er at det etter et eiermøte ikke var mandat til å gå videre til fase tre av fusjons-prosjektet, som går på å sette seg ned å se på konkrete detaljer og organisering. Og denne beskjeden må vi bare forholde oss til, sier han.

Han peker på at Andøy Energi og Trollfjord Kraft begge var invitert med i fusjonssamtalene, men takket nei. Winther mener at dem som er i mot fusjonsplaner, ikke har satt seg godt nok inn i hva en ny energilov betyr.

Han spår dårligere tall for kraftselskapene om loven blir vedtatt.

Vesterålskraft og Lofotkraft startet fusjonssamtalene i 2014.