DIPS ASA valgte i vinter Nordlandsykehuset Vesterålen somlocation for sin nye reklamefilm for fremtidas elektroniske pasientjournal.

Se reklamefilmen over.

Ikke barestilte Nordlandsykehuset Vesterålen opp som filminnspillingsted, menvesterålingene Jørgen Carstensen, Håvard Risvåg, Malin Edvardsen, PavloKrasavchik, Stine Lise Myrlund, Noah Myrlund, Åshill Johannsen, Gerd, JanneBråten, Harry Arne Hansen, Maja Grønnfors og Ronny Myhre kom fra hele regionenfor å bidra som skuespillere:

- Imponert

- Vi er ikke bare imponerte over fasilitetene til det nyesykehuset på Stokmarknes, men også samarbeidsviljen til både personale,statister og ledelse. Uten deres bidrag kunne vi ikke ha dratt dette prosjektetlike bra i havn, sier markedsdirektør Karl Arne Jespersen.

Kinoreklame

Bodø-firmaet Dips ASA er markedsledende på e-helsesystemer i Norge, og har over 200 ansatte. Reklamefilmen som nå er spilt inn i Vesterålen skal vises på konferanser ogmesser i inn- og utland, i tillegg til at den skal gå i en kortversjon påkinoer i Tromsø, Bodø, Trondheim og Oslo for å rekruttere fleresystemutviklere.