Har mottatt 22 ukrainske flyktninger: Setter av ekstra midler til oppfølging

foto