Søndag var det innlagt 15 pasienter med korona i Helse nord. To koronapasienter på intensiven utgjorde 4,9 prosent av alle intensivpasientene i helseregionen.

Antallet koronapasienter søndag var to flere enn dagen før, mens det var like mange som før med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 1,8 prosent av alle innlagte, og på intensiven utgjør de 4,9 prosent av alle pasienter på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får én respiratorbehandling, som er én flere enn dagen før.

Søndag var det totalt 290 pasienter med koronavirus innlagt i norske sykehus. Det var elleve flere enn dagen før.

Helse nord driver sykehusene i Nordland og Troms og Finnmark og eier sykehusforetakene Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 45 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 24. november 2021. Koronapasientene utgjorde da 4,5 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.