Ber kommunene forberede bosetting av 490 flyktninger

foto