Stor etterspørsel etter bjørkeved hos vekstbedriftene

foto