Mener prosjekt kan gi positiv effekt for kommunen – vil gi 200.000 kroner

foto