Fikk bygge-ja for andre gang av kommunen

foto
John Andreas Ness på Melbu har for andre gang fått innvilget dispensasjon fra reguleringsplanen, for bygging i strandsona på Melbu. Foto: Per Eivind Knudsen