Mener samferdsel og eksport er et problem for havbruksnæringa