Fremdeles over 1.000 studenter i boligkø – Samskipnaden mener tallet er kunstig høyt

foto