Det viser kvartalsregnskapet som er publisert i dag. 2015-resultatet er 28 millioner kroner svakere enn i 2014, men driftsresultatet er betydelig bedre.

I fjor tjente Havfisk 279 millioner kroner på driften, 110 millioner kroner mer enn i 2014.

Les også: Norway Seafoods med driftsresultat på 15 millioner kroner

Utbytte

Styret foreslår å utbetale et utbytte på NOK 1,50 per aksje for året 2015.

- God kontantstrøm gir oss muligheten både til investeringer i flåten og

samtidig betale utbytte til våre aksjonærer, sier konsernsjef Webjørn Barstad.

Ny tråler

Selskapet melder samtidig at det skal bygges en ny tråler til 325 millioner kroner. Den skal lånefinansieres.