Grusbanen i Vestmarka, Sortland. Foto: Gard Michalsen

Det er Bladet Vesterålen som onsdag forteller at de tidligere omtalte planene nå gjennomføres.

Kunstgresset er restene av det gamle kunstgresset fra Blåbyhallen, som nå skal sørge for nytt dekke på halve grusbanen i Sortland sentrum. Ifølge BLV var målet opprinnelig å være ferdig i sommer, men nå blir det litt utsettelse.

Kunstgresset er klart på banen, men på grunn av ferien er selve arbeidet noe utsatt.

- Vi planlegger et møte i løpet av august. Når vi først kommer i gang, tror jeg ikke det tar et par kvelder med dugnad, sier Gudmund Eilertsen til avisa. Prosjektet er prisgitt dugnadsinnsats fra folk og maskiner i Bulldozer Maskinlag.

Det er Eilertsen og Arne Olav Berg som er initativtaker til kunstgressplanene, og målet er å skape et attraktivt område for barn, unge og andre som vil spille fotball i sentrum:

- Banen framstår jo i dag som en eneste stor søle, og etter at Blåbyhallen kom, er ungene mindre interessert i å spille fotball på grus, sier Eilertsen.