13.600 nordlendinger skal levere skattemelding for næringsdrivende i år. 7.700 av disse har allerede levert.

Nytt i år er at de som ikke leverer innen fristen kan bli ilagt tvangsmulkt, i Nordland gjelder dette for 5.900 næringsdrivende.

Hensikten med tvangsmulkt er å sikre korrekte og fullstendige opplysninger til Skatteetaten og ordningen ble innført fra 1. januar 2017.

– Dersom du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du levere denne innen fristen for å unngå tvangsmulkt. Næringsdrivende kan ikke benytte leveringsfritak, selv om du har avsluttet virksomheten din eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, sier Anne Berit Figenschau, avdelingdirektør i Skatt nord i en pressemelding.

Unngå tvangsmulkt

Skatteetaten oppfordrer alle næringsdrivende til å levere skattemeldingen til rett tid, gjør du dette unngår du tvangsmulkt. Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres elektronisk, da det ikke lenger er mulig å levere skattemelding på papir.

Næringsdrivende skal vanligvis sende inn næringsoppgave og personinntektsskjema.  For de som driver egen bedrift og gjør rapporteringen selv, lanserte Skatteetaten i fjor næringsrapport skatt, en enklere leveringsløsning som slår sammen ni av de mest brukte skjemaene for næringsdrivende til en rapport.

– Erfaringsmessig vet vi at flere næringsdrivende leverer tett opp mot fristen. Vi oppfordrer de som ikke allerede har levert til å gjøre dette innen fristen for å unngå tvangsmulkt, sier Figenschau.