Formannskapet i Øksnes har etter forslag fra Senterpartiet vedtatt en uttalelse om fylkeskommunes endring av trasé for skolebussen som kjører fra Myre til Sortland, via Sommarøy.

Ulykkesbelastet

Mens bussen tidligere plukket opp elever langs Sommarøyveien, har den i vinter gått langs den tungt trafikkerte Innfartsveien, som går parallelt.

– Den nye kjøreveien er lagt til en av de mest trafikkerte tungtransportveier i kommunen, med stoppeplass i et sterkt ulykkesbelastende veikryss. Formannskapet mener det er svært uheldig da kommunen har vært opptatt av frafall i videregående skole, trafikksikker skolevei samt gode stoppeplasser skjermet for vær og vind. Vi ber derfor Nordland fylkeskommune forandre kjøreveien tilbake fra Innfartsveien til rundt Sommarøyveien, het det i uttalelsen fra formannskapet som ble sendt i februar.

Ønsker busstopp

Nå har øksnespolitikerne fått svar fra fylkeskommunen, som nå innfrir ønsket om å legge kjøreruta tilbake.

– Årsak til at Nordland fylkeskommune valgte å legge om traseen var at det til tider på vinteren var problemer med fremkommeligheten. I tillegg er det heller ikke regulert inn busstopp på den delen av traseen som ble tatt bort. Etter henvendelse fra kommunen vil Nordland fylkeskommune be operatør om å legge traseen tilbake rundt Sommarøyveien, skriver samferdselssjef Odd Steinar Viseth i et brev til kommunen.

Han ber samtidig at kommunen sørger for et busstopp på strekningen, for å skape en trygg og forutsigbar av- og påstigning for elevene.