Nordlandssykehuset har registrert 74 ekstra liggedøgn for pasienter fra Hadsel.

Det er en «eksplosjon» i forhold til første kvartal 2015. Da måtte Hadsel kommune bare betale for syv ekstra liggedøgn hos Nordlandssykehuset.

Mot trenden

Trenden til Hadsel kommune går mot trenden i Nordlandssykehuset. I de fire første månedene i fjor, registrerte Nordlandssykehuset 551 «unødvendige» liggedøgn på sykehuset, mens i samme periode i år er det registrert 420 liggedøgn.

Det er en nedgang på 23,8 prosent. Hadsel har på sin side økt antallet liggedøgn med 886 prosent når vi tar hensyn til at Hadsel har fått fratrukket fem av de 74 liggedøgnene.

Klare

Leder for Samhandling ved Nordlandssykehuset, Steinar Pleym Pedersen, forklarer tallene slik:

– Når en pasient kommer til Nordlandssykehuset, vurderer vi alltid om pasienten har behov for hjelp ved utskriving.  Når pasienten er klar til utskriving, gir vi beskjed til kommunen at pasienten er klar. Kommunen gir deretter beskjed om de kan ta imot pasienten eller ikke, forklarer Pleym Pedersen.

Meløy og Fauske

I de fire første månedene i fjor var Hadsel blant de flinkeste i klassen til å ta imot sine pasienter når de var utskrivingsklare.

I de fire første månedene i år, er det bare to kommuner, Meløy og Fauske, som har registrert flere ekstra liggedøgn enn Hadsel. Meløy har 119 og Fauske har 91, justert for manglende transport og andre forhold.

Dette kommer til å koste mye penger.

– Kommuner som ikke tar imot sine pasienter i tide, må betale 4.500 kroner per liggedøgn, opplyser Pleym Pedersen.

Det betyr at nordlandskommunene samlet må ut med 1,7 millioner kroner til Nordlandssykehuset. Meløy må alene ut med 535.500 kroner.

Reduksjon

I Vesterålen er det faktisk bare en kommune, Andøy, som har redusert antallet liggedøgn. I de fire første månedene i fjor hadde Andøy 31 liggedøgn.

I samme periode i år er tallet redusert til 5, men kommunen slipper å betale fordi det manglet transport i alle tilfellene.

I de øvrige vesterålskommunene går tallene opp. Andøy har dermed sluppet 139.500 kroner i kostnader i år.

Steinar Pleym Pedersen sier at Andøy fortjener ubetinget ros

Todelt

– Forklaringen på økningen er todelt. For det første har Hadsel kommune færre langtidsplasser i sykehjemmene. For det andre er liggedøgnene på sykehusene kortere og kortere, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Hun peker videre på at pasientene som er utskrivingsklare ofte er betraktelig sykere enn før. De trenger lengre opphold med behandling og rehabilitering på korttidsavdelingen, før de kan reise hjem, overføres til bolig med heldøgns tilsyn eller til langtidsplass på sykehjem.

42 av døgnene Hadsel har pådratt seg ble opparbeidet i januar. I februar og mars var tallene lave, men i april ble det opparbeidet 20 liggedøgn.

- Betyr dette at Hadsel også i fremtiden vil måtte betale for mange liggedøgn på sykehuset?

- Det er vanskelig å svare på. Tallene for januar var ekstraordinære, og tallene varierer ellers fra måned til måned, sier Celius. Vi er heller ikke ferdig med å kvalitetssikre tallene fra de siste par månedene, som kan bli redusert med et eller flere døgn. Hun peker på at når Hadsel får på plass døgnbemannede omsorgsboliger vil situasjonen bedre seg.