Der protesterte nemlig tre ulike grupperinger mot sentrale deler av regjeringens langtidsplan for Forsvaret, som ble vedtatt i fjor.

Provoserer

Det er særlig beslutningene rundt Heimevernet og Sjøheimevernet samt nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen av helikopterbasen på Bardufoss som provoserer.

– Nedleggelser, mannskapsreduksjoner, kostnadskutt og pengesløseri som er forbundet med unødvendige flytteprosesser av allerede fullt operative baser, er med å svekke Forsvaret i en utrygg tid, heter det i en pressemelding fra aksjonsgruppene «Styrk Heimevernet», «Bevar Andøya Flystasjon» og «Bevar 339 skvadronen og hovedbasen for helikopter på Bardufoss».

– Ikke aktuelt å gjøre om

Det var i hovedsak ved hjelp av Arbeiderpartiets stemmer at regjeringen fikk gjennomslag for disse omstridte delene av den nye langtidsplanen.

– Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet de Grønne støtter våre saker og ønsker å få beslutningene omgjort, framholder aksjonistene, som mener sympatisører bør si ifra ved hjelp av stemmeseddelen når valglokalene åpnes om en snau uke.

Forsvarsministeren sier det ikke er aktuelt å gjøre om på beslutningene som aksjonistene protesterer mot.

Tirsdag ettermiddag åpnet imidlertid stortingsrepresentant for Ap, og tidligere forsvarsminister, Espen Barth Eide, for å gjennomgå tallene for Andøya på nytt.