Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder.

Hadsel kommune sendte 9. september ut melding om at det er mistanke om harepest på Langøya, etter funn av døde harer mellom Varvik og Grønning på Søndre Langøya.

Faren for å kunne bli smittet av tularemi eller annen vannbåren sykdom vil alltid være til stede, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

– Etter et lemenår vil det året etter kunne forekomme døde dyr som fortsatt er smittefarlige. Vi anbefaler derfor at man for sikkerhets skyld følger råd og tiltak for drikkevann som er angitt nedenfor. Det vil forebygge harepest- og annen sykdomssmitte fra drikkevann, særlig gjelder det drikkevann som hentes fra brønner og andre kilder i naturen, ifølge Mattilsynet. ​

Råd og tiltak for å unngå smitte via drikkevann

Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig vann fra små vann, elver og bekker. Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.

Brønn eller oppkomme må sikres slik at forurenset vann direkte fra elver, bekker eller overflaten ikke skal kunne trenge inn.

Sjekk om det er døde dyr eller rester i brønnen eller oppkommet, og dersom det er det, må disse fjernes og brønnen desinfiseres.

Desinfiseringen kan skje med klor. Vanlig husholdningsklorin kan benyttes, styrken er vanligvis ca 4 prosent klor, og en drøy liter tilsettes per kubikkmeter (1000 liter) vann i brønnen (gir 40-50 milligram klor per liter vann). Rør godt rundt, og la det hele stå i 24 timer, er rådet fra Mattilsynet.

Om mulig, tøm brønnen så godt som mulig før den tas i bruk igjen.

I oppkommer med overløp må behandlingen gjentas to til tre ganger med kortere mellomrom avhengig av hvor stor utskiftningen av vannet er per time.

Trygt å spise bær

Tett alle hull og andre muligheter for at mus og lemen kan trenge inn brønn eller oppkomme. Husk: tettsittende lokk, brønnsider helt uten hull, samt «musetetting» av eventuelt overløpsrør eller -renner. Noen ganger er det laget hull i sidene på sementringer som har blitt satt ned i brønner, for å lettere sette dem på plass. Slike hull må tettes.

Borebrønner i løsmasser og fjell, som er godt tettet rundt brønntoppen, er som regel sikre mot tularemismitte.

Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet, ifølge Mattilsynet.

Det er ingen grunn til å frykte smitte av harepest ved å spise bær i skog og mark, men det er lurt å være oppmerksom på stedet der du plukker bær. Ikke plukk og spis bær dersom du ser avføring fra dyr ved bærtua.