Kleivakonferansen: Ser frem til å vise frem regionen

foto