– Dette er noe som i dag analyseres. Om det kommer et slikt forslag, hvor det er naturlig å dele, og hvilke konsekvenser dette vil gi for prisene, er for tidlig å si, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett til Fremover.

Norge er delt opp i fem regioner i kraftnettet, hvor strømprisene varierer blant annet som følge av strømeksport, flaskehalser og vannstanden i magasinene. Region NO4 omfatter både Nordland og Troms og Finnmark.

Den nordlige strømregionen kan gå mot energiunderskudd på grunn av høy forbruksutvikling og få planer om ny produksjon. For å øke utnyttelsen av nettet og dermed få en mer effektiv drift av hele kraftsystemet kan det være formålstjenlig å dele opp regionen, ifølge Statnett.

Men det er usikkert nøyaktig hvor regionen eventuelt vil bli delt opp, forklarer Nilson.

– Det er fortsatt ingen konklusjon, og både hvor og når en eventuell deling kommer må vi eventuelt komme tilbake til om det skulle bli aktuelt, sier hun. (NTB)