To personbiler og en brøytebil involvert i trafikkuhell