Det er kjent fra før at AQL og SpaceX planlegger å etablere Starlink-systemet med base på Strengelvåg. Nå har ordfører i Øksnes, John Danielsen, invitert representanter fra selskapene til Øksnes slik at innbyggerne kan bli involvert i planene de har for gamle Strengelvåg skole, heter det i en pressemelding.

– Vi synes det er flott å se at innbyggerne våre involverer seg. Med bakgrunn i en henvendelse fra Strengelvåg Vel har vi derfor i samarbeid med administrasjonen, invitert til folkemøte, sier Danielsen.

Legge til rette for dialog

Møtet avholdes tirsdag ettermiddag 30. august i kommunestyresalen på Øksnes rådhus. Da vil representanter fra AQL/SpaceX orientere om hvilke planer de har for etablering av satellittbasen på Strengelvåg.

Det er også mulighet til å følge orienteringen som gis til kommunestyret på formiddagen, både med fysisk oppmøte på rådhuset, eller ved streaming som du finner på kommunens hjemmeside.

– For oss handler dette om å legge til rette for en god dialog mellom potensielle næringslivsaktører og våre innbyggere, sier John Danielsen.

Spørsmål i forkant

I forbindelse med folkemøtet ønsker SpaceX-teamet å få innblikk og forståelse av hvilke bekymringer innbyggerne på Strengelvåg og i kommunen forøvrig måtte ha.

– For å kunne imøtese bekymringer og spørsmål legger vi, på vegne av AQL, til rette for at alle kan sende inn sine bekymringer, spørsmål og forslag i forkant slik at representantene er godt forberedt til folkemøtet. Dette gjøres spesielt med tanke på de språklige utfordringene da all informasjon og dialog vil foregå på engelsk. En norsk representant vil også være behjelpelig under møtet, avslutter Danielsen meldingen.

Frist for å sende inn forhåndsstilte spørsmål er fredag 26. august.

Det vil selvsagt også være mulighet til spørsmål og dialog under folkemøtet.