Regjeringen etablerer 500 nye studieplasser for sykepleiere

foto