Elever på videregående: – Vi vet at det er elever som vegrer seg

foto