– Viktig å få brukt breddekompetanse i jobben

foto