Mandag blir det manuell dirigering i Ryggedalstunnelen på Fv. 820.

Årsaken til dette er vegarbeid.

Ifølge Statens vegvesen vil den manuelle dirigeringen pågå mellom 08:00 og 18:00.