– Vi må se på radikale tiltak, som å senke inntektsskatten