Tirsdag kveld holdes det folkemøte på Vestbygd skole i Lødingen Vestbygd.

Ifølge en pressemelding er bakgrunnen for møte innstilling fra kommunedirektøren i Lødingen om avhendig av de kommunale byggene i Vestbygd til en privat aktør. Det gjelder skole, gymsal, omsorgsboliger, basseng, kantine og samfunnshus.

– Der det er vilje finnes det penger, og forslaget som er lagt frem viser tydelig at der ikke er vilje til å opprettholde gode tilbud til innbyggerne i hele kommunen, skriver FAU, skolen, barnehagen, biblioteket, seniordansene og idrettslaget i pressemeldingen.

De mener måten denne saken, samt sak om ny modulskole, er kritikkverdig.

– Vi inviterer derfor både kommuneadministrasjonen, politiske partier lag og foreninger, brukere av og alle andre med interesse i ei levende bygd og en levende kommune, til å være med på møte, avslutter de.