Elisabeth Sørdahl er majoritetseier og var fram til 14. oktober daglig leder i regnskapsbedriften Bokholderiet AS på Myre.

Etter at hun ble valgt til ordfører i Øksnes nylig, har hun fratrådt rollen som daglig leder. Inn som ny i lederjobben kommer Frank Arne Larsen ifølge Brønnøysundregistrene .