NVE krever konsesjon etter bekymringsmeldinger

foto