Det går fram av et vedtak som nylig ble fattet.

FAU ved Stokmarknes skole mener det er hevet over enhver tvil; Stokmarknes trenger ny skole.

«Alle» har sett det. Lenge. Betydelige deler av Stokmarknes skole er i elendig forfatning. Nå er det offisielt:

Tilstandsrapporten som ble lagt frem i august 2016 dokumenterer at flere av bygningene er i så dårlig forfatning at de bør rives og erstattes med en ny skole. Rådmannen tilrår i skolebruksplanen for 2016-2026 at det bygges nytt. FAU stiller seg bak dette, og forventer at politikerne gjør det samme, skriver FAU i vedtaket.

De slår fast:

-Tilstanden på bygningene er elendig, og har vært det i årevis. Det fins ingen alternativer enn nybygg. Vi forventer at politikerne allerede i høst vedtar å bygge nytt, mener et samlet FAU-styre.

Hadsels skolebruksplan er ute til høring. Høringsfristen går ut i neste uke. Rådmann Ola Morten Teigen har tilrådd at det skal planlegges en ny skole på Stokmarknes, men at det skal ventes til politikerne får en tilstandsrapport om skolen litt senere i høst.

Elevene i 5.-10. klasse ved Sandnes skole og elever fra mellomtrinnet (5.-7. klasse) på Innlandet skole foreslås flyttet til en ny eller oppgradert skole på Stokmarknes.