En mann på 42 år fra Andøy Kommune har fått ei bot på kr. 12.000,-, subsidiært 24 dager fengsel for at han som skipper av et fartøy i februar 2012 i Andøy rapporterte via elektronisk rapporteringssystem å ha fisket 7.500 kg torsk. Fiskeridirektoratets kontroll ved levering av fangsten ved Andenes Fiskemottak AS på Andenes viste at korrekt mengde var 9908 kg torsk, noe som innebærer en underestimering av fangstens størrelse på 24.3%

En mann på 28 år fra Sortland har fått ei bot på kr. 2000,-, subsidiært 4 dager fengsel for at han i juni 2012 i Sortland, brukte hasj.

Ei dame på 21 år fra Sortland har fått ei bot på kr. 2000,-, subsidiært 4 dager fengsel for at hun i juni 2012 i Sortland brukte hasj.

En mann på 52 år fra Tyskland har fått ei bot på kr. 6000,-, subsidiært 12 dager fengsel for å ikke ha overholdt bestemmelsene om daglig kjøretid.