Kommunen inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill. Høringsfristen er05.06.2014.

- Sortland kommune har over tid arbeidet for at innbyggere, næringsliv ogoffentlig virksomhet skal få tilgang til bredbandstjenester avtilfredsstillende kvalitet. I noen områder i kommunen har operatører funnet detforretningsmessig lønnsomt å bygge ut bredbånd gjennom luftløsninger eller medfiber, mens i andre områder har operatørene fått tilskudd for utbygging, skriver rådmann Rolf Lossius i en pressemelding.

Dagensstatus er at noen av kommunens bygder mangler, eller har mangelfullbredbåndsdekning. Sortland kommune vil derfor søke om tilskudd til videre utbygging. Tilskuddetvil gjøres tilgjengelig for operatør som bygger ut i aktuelt område.

Det er planlagt søkt tilskudd til utbygging av bredbånd i følgendeområder: Området fraSelnes til Jennestad/Breivik, videre områdene Holmstaddalen, Valfjorden ogFrøskeland og området fra Strand/Kringelen til kommunegrensen mot Andøy.

Mer informasjon om høringa finnes på kommuneshjemmeside.